Instytucja: 

KNURÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja publiczna - sprawa SO.1431.4.2020 przez KNURÓW

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź SO .KW. 866.2020 z dnia 30.04.2020r. na wniosek o informację publiczną. Proszę o zwrotne potwierdzenie odbioru.

  Z poważaniem
  Beata Zawadzka
  Kierownik Referatu Obsługi Ludności
  Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Urzędu Miasta Knurów
  tel.32/339-22-81

  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów; Strona główna – ochrona danych osobowych www.knurow.bip.info.pl

  Załączniki