Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dotyczy spisu wyborców przez KOZIEGŁOWY

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r. dotyczący przekazania spisu
  wyborców Poczcie Polskiej informuję, że spis wyborców nie został przekazany.
  Przekazanie nastąpi, gdy będzie to możliwe, z
  uwzględnieniem stanu prawnego i warunków technicznych.

  Aleksandra Kucera

  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

  tel. 343141219 wew. 122

 • Re: dotyczy spisu wyborców przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24676@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KOZIEGŁOWY

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 maja 2020r. informuję, iż w okresie od 5 maja 2020r. do dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. nie został przekazany spis wyborców Gminy i Miasta Koziegłowy.

  Z poważaniem

  Aleksandra Kucera

  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

  tel. 343141219 wew. 122

  Załączniki

  • image001_u5W6kQ5.jpg (nieskanowany) Skanuj