Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez LUBOMIA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres lubomia@lubomia.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_gsHU5nS.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedz na wniosek /e mail w spr UIP. przez LUBOMIA

  W odpowiedzi na wniosek/ e-mail z dnia 27.04.2020  r o udostępnienie
  informacji publicznej Urząd Gminy Lubomia w załączeniu przesyła wymagane
  informacje.Z poważaniem Janusz Zakrzyk

  --
  Janusz Zakrzyk
  Pełnomocnik ds. OIN
  Urząd Gminy Lubomia
  ul. Szkolna 1
  44-360 Lubomia
  Tel. 32 451 66 14 wew. 36

  Załączniki