Instytucja: 

MIKOŁÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIKOŁÓW

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --
  Z poważaniem
  Janina Duda

  Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
  Urzędu Miasta Mikołów
  43-190 Mikołów, Rynek 16, pokój 27
  tel. (32) 32 48 409
  informacja: (32) 32 48 500
  www.adresy.mikolow.eu

  Informujemy, że przesłanie korespondencji elektronicznej do Urzędu Miasta Mikołów świadczy o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie przez Urząd Miasta Mikołów danych osobowych przekazanych w treści wiadomości. Zakres i cel przetwarzania tych danych oraz okres ich przechowywania zależny będzie od charakteru sprawy będącej przedmiotem korespondencji. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o jednoznaczną wiadomość zawierającą oświadczenie o braku zgody na przetwarzaniu danych osobowych wraz z żądaniem ich usunięcia. W takim przypadku dane osobowe zostaną usunięte włącznie z dotychczasową korespondencją w zakresie, w jakim ich posiadanie przez Urząd Miasta Mikołów nie jest uzasadnione z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub konieczność wykonania przez Urząd obowiązków wynikających z przepisów prawa i spowoduje zakończenie dalszej korespondencji ze strony Urzędu.
  Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie przy Rynku 16. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Urząd Miasta Mikołów danych osobowych i uprawnień osób, których dane dotyczą dostępne są na stronie internetowej www.bip.mikolow.eu w „Menu przedmiotowym” w zakładce „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”.

  Załączniki

  • SEU.1431.56.2020_z_4.05.2020.pdf