'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Rejestr#INF.KW-000114.2020] [Sprawa#INF.1431.77.2020] przez None

  Dokumenty: INF.KW-000114.2020
  Znak sprawy: INF.1431.77.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-004099.2020
  Wysłane przez: Piotr Stolarski

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem.
  Piotr Stolarski
  Kierownik Referatu Informatyki
  Urząd Gminy Olsztyn

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  --
  Piotr Stolarski
  Kierownik Referatu Informatyki
  Urząd Gminy Olsztyn
  tel. 34 3285 077 w. 25, tel. kom. 571 403 414
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki