Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez WĄDROŻEWIELKIE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuję:

  1. Brak jest podstaw prawnych do przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. – w związku z tym dane takie nie zostały przekazane.

  Tomasz Głąbicki

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

  www.wadrozewielkie.pl