Instytucja: 

PYSKOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez PYSKOWICE

  Dokumenty: SO.KW.1000.2020
  Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-e-000486/20
  Wysłane przez: Elżbieta Maj

  W załączeniu odpowiedź.

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • odpowiedz_na_informacje_publiczna..jpg
  • odpowiedz_na_informacje_publiczna._LGEhtyS.jpg
 • Wniosek o informację publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez PYSKOWICE

  Dokumenty: SO.KW.1000.2020
  Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
  Wysłane przez: Elżbieta Maj

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • odpowiedz_na_informacje_publiczna._BAjnAz3.jpg
  • odpowiedz_na_informacje_publiczna._EtuX2eq.jpg
 • Wniosek o informację publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez PYSKOWICE

  Dokumenty: SO.KW.1000.2020
  Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-e-000488/20
  Wysłane przez: Janusz Rębisz
  Tel. służbowy: 32 332-60-17
  Miejsce urzędowania: Pokój 305

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • odpowiedz_na_informacje_publiczna._bxJUTiO.jpg
 • Re: Wniosek o informację publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: informacja publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez PYSKOWICE

  Dokumenty: SO.KW.1107.2020
  Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-e-000613/20
  Wysłane przez: Elżbieta Maj

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Wiadomość wysłana 14.05.2020 r. na adres :sprawa-3600@fedrowanie.siecobywatelska.pl (monitoring samorządy) Przeniesiona przez AZ do właściwego wątku 13.05.2021

  Załączniki

  • odpoowiedz.jpg
  • odpoowiedz_t2DF1AL.jpg
 • Fwd: gmina Pyskowice przez PYSKOWICE

  Załączniki

  • informacja.jpg