Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: UGVX33983R9
  Numer kancelaryjny: RKP.2020.18008
  Data rejestracji: 2020.04.27
  Osoba rejestrująca: Anna Herber
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informację publiczną
  Liczba załączników: 0

  Urząd Miasta Racibórz

 • Informacje o wyborach - OB [Sprawa#ZK.1431.41.2020] przez RACIBÓRZ

  Dokumenty: OB.KW-01692/20
  Znak sprawy: ZK.1431.41.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW.2020.26313
  Wysłane przez: Maria Góreczna

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki