Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot. sprawa 24746 przez SIEWIERZ

  Informuję, że Urząd Miasta i Gminy Siewierz nie przekazał Poczcie
  Polskiej S.A. danych mieszkańców Gminy Siewierz.

  --
  pozdrawiam
  Ewa Orłowska
  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42 - 470 SIEWIERZ
  tel. 32 64 99 400
  fax 32 64 99 402
  tel. bezp. 32 64 99 432