'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sosnowiec

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej (art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2018 r. poz.1330, ze zm.), informuję, że na dzień 28 kwietnia wnioskowanych danych nie przekazujemy.

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24749@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sosnowiec

  Twoja wiadomość

  Do: um@um.sosnowiec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-12 10:42

  odczytano w dniu 2020-05-12 11:24.

 • Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez Sosnowiec

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej (art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2018 r. poz.1330, ze zm.), informuję, że nie przekazaliśmy danych wyborców Poczcie Polskiej.

  Pozdrawiam,

  Rafał Łysy

  Kierownik Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy

  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

  Więcej o SOSNOWCU znajdziesz na www.sosnowiec.pl

  Facebook : <http://www.facebook.com/cimsosnowiec> facebook.com/cimsosnowiec

  __________________________________________

  tel. +48 32 296 06 93

  kom. 509 965 441

  <mailto:rafal.lysy@um.sosnowiec.pl> rafal.lysy@um.sosnowiec.pl

  Załączniki

  • image001_CJcmJis.jpg (nieskanowany) Skanuj