Instytucja: 

ŚWIERKLANY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIERKLANY

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:44.

 • informacja publiczna przez ŚWIERKLANY

  W załączeniu przesyłamy pismo

  --
  Łączę wyrazy szacunku
  --------------------------------------------------------------------------------
  Małgorzata Dudek
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Świerklany
  ul. Kościelna 85
  44-266 Świerklany
  Tel. 32 4327 525
  {{ email }}
  --------------------------------------------------------------------------------
  Ochrona danych osobowych - dowiedz się, w jaki sposób Urząd Gminy Świerklany przetwarza Twoje
  dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź na stronę bip.swierklany.pl

  Załączniki

  • spis_wyborcówip.pdf