Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź przez Tychy

  Szanowni Państwo,

  w związku z otrzymanym wnioskiem, informuję, że żadne dane osobowe nie zostały udostępnione Poczcie Polskiej S.A. w związku z organizacją wyborów Prezydenta RP i do chwili wejścia w życie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym nie zostaną przekazane.

  W obowiązującym stanie prawnym brak jest jakichkolwiek regulacji prawnych przewidujących udział operatora pocztowego w wyborach na urząd Prezydenta RP, w związku z czym organy jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące rejestr wyborców i przygotowujące spis wyborców, nie są upoważnione do przekazywania danych osobowych zawartych w spisach wyborców osobie prawnej, jaką jest Poczta Polska S.A.

  Z wyrazami szacunku

  --

  Wydział Spraw Obywatelskich
  Urząd Miasta Tychy
  al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  piętro 5 pok. 501
  E-mail: [ mailto:obywatelski@umtychy.pl | obywatelski@umtychy.pl ]
  Telefon: 32 776 35 01
  WWW: [ http://www.umtychy.pl/ | www.umtychy.pl ]

  [ http://www.facebook.com/pages/Miasto-Tychy/124083994321582 ] [ http://twitter.com/MiastoTychy ] [ https://www.instagram.com/tychy_official/ ]

  Ochrona Danych Osobowych - dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe
  w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa.
  [ https://bip.umtychy.pl/ochrona-danych-osobowych | Wejdź na stronę ]

  Zastanów się czy musisz drukować tego maila.