'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CIEPŁOWODY

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  z poważaniem

  Magdalena Tęsna - Pitner

  --
  Magdalena Tęsna - Pitner
  Sekretarz Gminy Ciepłowody
  tel. 74 8103 746
  Urząd Gminy Ciepłowody
  ul. Kolejowa 3
  57-211 Ciepłowody

  W dniu 2020-04-27 o 10:39, sprawa-23284@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23284@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez CIEPŁOWODY

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  z poważaniem

  Magdalena Tęsna - Pitner

  W dniu 2020-05-11 o 14:47, sprawa-23284@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Magdalena Tęsna - Pitner
  Sekretarz Gminy Ciepłowody
  tel. 74 8103 746
  Urząd Gminy Ciepłowody
  ul. Kolejowa 3
  57-211 Ciepłowody

  Załączniki