Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WILKOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@wilkowice.pl> o 2020-04-27 10:44

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 12:15

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WILKOWICE

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

  Alicja Raszka-Micherdzińska
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Wilkowice
  ul. Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice
  tel.: +48 33 499 00 77, wewn. 403
  tel. kom. +48 73 59 61 867
  sekretarz@wilkowice.pl

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, informujemy, że Państwa adres e-mail przetwarzany jest w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w bazie poczty elektronicznej pod ww. adresem i mogą Państwo go przeglądać, uzupełniać, zmieniać lub żądać usunięcia.

  Załączniki