Instytucja: 

WŁODOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • przekazanie spisu wyborców przez WŁODOWICE

  Stowarzyszenie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27.04.2020r. w sprawie
  udostepnienia informacji publicznej, informuję że Wójt Gminy Włodowice nie
  przekazał Poczcie Polskiej spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Małgorzata Konarska

  Sekretarz Gminy Włodowice

  URZĄD GMINY WŁODOWICE

  ul. Krakowska 26

  42-421 Włodowice

  tel. 34 315-30-01 w.103

  Klauzula Poufności (CONFIDENTIAL CLAUSE) Ta wiadomość pocztowa i wszelkie
  załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie
  jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał
  Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych "Administratorem Państwa danych
  osobowych jest Gmina Włodowice, z siedzibą:

  Urząd Gminy Włodowice, ul.Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel. (34)3153001.

  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione Pełna treść
  klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:

  <https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat>
  https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat"