Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez BIELINY

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@bieliny.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:45

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BIELINY

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@bieliny.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:45

  odczytano w dniu 2020-04-28 08:07.

 • udostępnienie informacji publicznej przez BIELINY

  OR.1431.25.2020
  Bieliny 2020.04.30


  Stowarzyszenie

  Sieć
  obywatelska - Watchdog Polska


  sprawa-24789@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-24789@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020r.

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuję, że informacje
  o wyborcach Poczcie Polskiej nie zostały przekazane.

  W dniu 28 kwietnia 2020r. zostało do wnioskodawcy przesłane wezwanie do
  uzupełnienia wniosku m.in. w zakresie dostarczenia zwięzłego opisu środków
  technicznych

  i organizacyjnych, które podejmie Poczta Polska S.A. na podstawie art. 32
  RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz wskazania sposobu
  przekazania danych

  zapewniającego ich bezpieczeństwo. Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy
  na dzień 8 maja.

  Po uzupełnieniu wniosku oraz analizie dostarczonych dokumentów zostanie
  podjęta decyzja o udostepnieniu żądanych danych.

  Z up. Wójta Gminy Bieliny

  Jadwiga Wójcik

  Sekretarz Gminy Bieliny