Instytucja: 

BOGORIA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24793@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 25.08.2021 r. - Urząd Gminy Bogoria przez BOGORIA

  Sieć Obywatelska - Watchdog Polska

  02-605 Warszawa

  ul. Ursynowska 22/2

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że Urząd Gminy
  Bogoria nie przekazywał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  --
  Pozdrawiam
  Marcin Surmański

  Urząd Gminy w Bogorii
  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  tel. (15) 867-40-86 w. 50
  fax. (15) 867-42-81
  e-mail: surmanski.urzad@bogoria.pl
  http://www.bogoria.pl
  http://bip.bogoria.pl
  https://www.facebook.com/GminaBogoria

  ----------------------------------------------------------------
  Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona
  wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym
  adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać,
  rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, nabywcy o omyłkowym
  otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
  Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
  informujemy, że jej ujawnienie, kopiowanie, przesyłanie
  lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku
  z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.
  ----------------------------------------------------------------