Instytucja: 

GOWARCZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez GOWARCZÓW

  Wójt Gminy Gowarczów Gowarczów, dn.: 28.04.2020 r.
  Plac XX-lecia 1
  26-225 Gowarczów
  tel. 48-672 40 37

  Znak: ORG.142.4.2020

  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  W związku z Państwa wnioskiem z dnia 27.04.2020r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych o wyborcach informuję,
  że na dzień dzisiejszy Urząd Gminy w Gowarczowie nie przesłał danych do Poczty Polskiej S.A.

  W dniu wczorajszym wystosowałem pisma do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o zajęcie stanowiska
  w przedmiotowej sprawie. Po otrzymaniu informacji od wyżej wymienionych osób podejmę dalsze czynności w niniejszej sprawie.

  Stosowną informację przesłałem również do Poczty Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy Gowarczów
  Stanisław Pacocha

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez GOWARCZÓW

  Wójt Gminy Gowarczów Gowarczów, dn.: 07.05.2020 r.
  Plac XX-lecia 1
  26-225 Gowarczów
  tel. 48-672 40 37

  Znak: ORG.142.4.2020

  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  W związku z Państwa wnioskiem z dnia 27.04.2020r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych o wyborcach informuję,
  że na dzień dzisiejszy 07.05.2020 r. Urząd Gminy w Gowarczowie nie przesłał danych do Poczty Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy Gowarczów
  Stanisław Pacocha

  Załączniki

  • image001_1WntQRj.jpg