Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez Wrocław

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację publiczną
  document:

  was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
  received
  by:

  at: 04/27/2020 11:33:21 AM

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej nr 75 przez Wrocław

  Szanowni Państwo,

  nawiązując do Państwa wniosku otrzymanego w dniu dzisiejszym br. o
  udostępnienie informacji publicznej nt. przekazania Poczcie Polskiej S.A.
  spisu wyborców, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

  Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

  Łączę wyrazy szacunku
  Ewa Bielikowska-Rulińska

  tel. 71 777-76-35

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosoboweJFIFHHC
  

  
  

  
  C 

  P"
  
  <Od/:"UGc`S4ccn}jkO
  Bt-Wj퍊ßM
  /GafQK&q
  n?4ڸ29ۣe:_6lܔҳH3bf
  *N:]34iQ˴'c4ZQ=.oUJm1͌s
  Юi/@^a*<g|
  C\G91#$FL?!WÏ<
  w^,8y'
  ua*U0we23-1Ӳ9U΁XR.Q{
  [:4Z]hԽLSMr2o4r:?yP
  u[p* 467`5@PpFۡE}o]o].]DǜUkS sZDꝙXl4@V{Hڬ@ϴڠ( ~bQBVzLB}x
  Ush^X

  YWBWtm eGu|
  ۲p`f~W
  Q7j90秢M!hyB`CD֭2cmS}0 &ɈLTz[E?Ku
  :-XByޞËTޖSf_
  =mP<C@,Bi
  CxVhPZ•'\d6U~C?*]BHif)#fxK!Ŏץ
  Sŗp}a\
  3h"{@A~CVU>SץbWo{R6T)*B2:24e.%KEʤS}?/ X!h ,zp'y"Pd+Z%$r 0 i
  DEg0o
  Qu8|pUF@
  ;"гӟ
  H^\PGP
  sJ)Fϖf!?t@XQ&=
  Rs_U}
  4
  628G7j)
  lWi
  aX}kb/:@WaxgR$d
  4漪T
  P
  57:eһ

  ˉ*kצYupO
  Nr}<5\e\W"9^MLø0+5>V8

  OWrfk
  -jR,-@_%+5DSD+$PQR123A`?T;
  #eouQ{V쪍 -—I
  P1`a?
  !WBB
  ᙗMG
  !1"2AQ#aq34R 5B`rs@PSbtp?2H/6c+-~P寕W
  D:?XI?7_|2KlA
  PGg4#jio̕F3?šbp싐˅04
  \gMV_vtVp?pj!rv;orL.3
  '
  yrD2)"'g])Jx{h,Ҏ,#\O.`
  FjHb@[<Tpc
  )頋5n x}6eŸNG:Rb}
  pLL81ۻȝd-XtmWP
  7Yd-
  sP*Hmtq^܎Nf59V
  ]ۛpV[>BFAX;e3(<q(n(|=oi8ѧinV[{rD:8gYys5t(VW寥J|íq:o<&4"p1ZbFe=^
  F
  KA[
  ogHmN9[ɞ}
  mu/|>guN,Rh G>+ivyf4y/'0
  T7>u,'TAWr\_m$cq%Q
  '޵JH_
  XGkk2j7Cx+
  Ms5k^W:/m&gǐՄq܋CiF}lzL6Ϊ!w椵i1t#xX?}ZoVyדa=ƮfщIq5xǘEy8הpa A&^*youy=81`c
  G
  _eKj:W:(f\=[dS{}
  el\q

  qXdnkQHI?y05
  |
  m]܋@n7-ZΚXVN-i}8C=[
  ح4H^LͨĨ{Lmېy?5"3peq[K_JHۚ#_~NH|/X[xz|J{)2gx44TQܣ:kd5K|_nD5!pfNߛ
  o]D
  $EyAxVxd2*88cZv[hH4:AέiϪv](2)]ax1쥝μBP=M:
  Ye3A'9
  u
  3I1 Aߛ8
  νi'hci!^i(3F=ilN0;X`Ϻu5G[IR(TQ-x@^oXnF|
  mI zq Vv4Q;[^/b)꧔[%a@Mn:$Ɯ֋xcOr.*F[8H0F:·
  ij_uhV3Nc4-dcfٰd)DNF QMv
  .q

  8a֭Ns)K/rcڵc"Mo~#pϳlx'}0o6UePȑgš^{{L֮qY<] sl:-e3jt}alJGsw]B4^g
  爫-*IѭZƘ
  |F*)H%rv2`d=5y."&r[%\id?#<*iu2F$RÁC㟶]r-nY
  RTت!uW#
  F
  Odgz쉁
  5Ż
  5a@ά{EZ/<n

  LP
  h:B`
  2xй}Q>t*~5w:{ܧK2;]M
  bF?-Tv}venc5i*
  c!7SO>WuZk!zNk]}WW_U+Ήg+FyOwY
  S3Zgle
  X˥=Xo}m-1l
  ¼
  u6xHT""c$uX[6tlȂGkMsw<WKyclI
  ![)xV%P "!]NRxv$e^Sē{fV4dWيԉsmi.ӹ==r
  6_D|^Ed҇$xZ^*[
  ŘS')lcꭎ1UʴDC
  Sl{KR%ܖUf-W.b`q-$:͟>_M枮r8f
  p^lca*?PZGن!
  ٱME*#P(eYA׍i@(MD
  $lmyKz<-
  Eԅ[Rfmox
  p}RYM1˱
  =76zsvW Zۂ#\I'$+.ԼMVrZY
  '

  1GQYf]6XA'*!1AQaq @P`p?!-EgϞ3>W!6sO~_O~;`bq=
  )RD"ro^ES4:.w\C,:Y\e^8.KFPum8 ;

  #C+P}
  %z8=8{b]?ۆ0]4B#e^v^"xF0X뮙Ԗ.3U֩`/wW]깫X7D.T3 aץ>bB'$u=q/jNC ZbdUk
  GGLr[om:U}B@uL*/0
  *i]w*7/w?N/ܿs.=!jH$شI%#P
  l/S}<ĵ)t(^
  -Bu1y| *V^~

  nk;F?

  O
  v(]Bh VF_du//
  /D1

  nW%O1b`CV
  x@x?O_+
  : !,,aMyU
  p-.+n9!GIU_jP
  ‹sU7Kyo
  ꠍH# U`{3*
  3^s(~³X*Ri+{ ZScws4Rg\;12-OP₎pn0VzL?$Bg@P66LJ`M7W[-=i5
  2?Xbc}sj

  `b=<H
  AaAbY*VT
  ., V= XT`]Y[y\8ի
  U.VKKE5"3Fc)
  f
  (}Une }+:{+PM4

  ????
  Rz
  "%cQ4&hα>1
  dʊ԰GHã`Q,@F:ʋzd
  t+Ai:!p1.0p;) |eĤKi&Sz (
  ]dVEQx1
  QN 4BV̤J˥..4nd:<E5ȼ͚&^E

  NXaF:Ui BD&`zC:Li5m -z\C,Cjf@
  hțd:
  i1NS5/T:)NWSeVtYigBLSz7
  Z2
  .s*H
  ^u鹶+Y
  O{I0G
  ̙h}gH\X5.Pi:˩Y,w~[zuEՙ e%U
  alD^(6S}w7vT ^V
  <<<<84<<<W,PD$H84<<<Ov,<s<,

  <<<Nی
  prN<<<<<<<<<<<<<<<<"1Pa!A`?Jy#+C(4lBƽM(ՙcm:pQ1Pa!A`q?9
  Uf8Tx3)!1AQaq @P`p?6 [0aRN_T *5?Yo
  >~ ھ|TT@CۢG]
  !cN,/<>脾
  v;(3sL
  rYIG\BqYx
  ?I +ψ<5pΥ%OEcUb²2%
  b)^'xZaYbkf,]᷈5zסp(HL`T7`}aIj
  UI
  ˊF,pq,!jr;.ZFĀX˖
  ˎ{/EDI}8/|
  Pn.1(
  ~W9O وں)\o:x 
  vk
  't.Oy
  8ՊQv7ov&T؛U\+FYL8cQ =?
  ˒Vta,ՂW7M~;@,DJIG+@nْ4eKcFD'= 3 Ew_Hϣ T
  ы#sH
  "A* B

  Hvv;+zc*ekJN/O>iԊulp]
  ]
  5Cgz
  &`]nAߏLqP4|17[s8OJʌiW
  ;((GY"iz$kO|͌[]DtS
  q|17h*ޅ ~
  5WcI(NZٖMJ
  ap>GTv

  )a2<Pj|fx+95
  @g_3^DM
  4eZQQ)BZ{qu;;uh7W]ȋ9bsZiӞMg~+d?3?DE zLJz*Xo&;
  |9Tm-*Sxp7l7`]eA
  %D{[Խ͉{#N8z(qS&J:n\ #ML%n\㌈j'&;`e߽xysD< Q4
  &[nkY7ܩ;=%&%ߟx:e+Ú@
  }(
  JI[c`Ј+IM<%yHx
  "A)h4jp4@\da#Dkeg> DDer)E&$̿9R D
  =c5֖d.
  S|
  :|%U0iM&둋M"gXɨX3dPUM%yHxQ[{/yyVVQ

  -Trl]I
  Sf
  ;İ4eޏ&#rdp4(ʇU]0&=V;X?|lFXY.@p![
  FB6
  3F=OB+'HԹm먗"4=ʌDuA&ZPsTDcf@Ppr#"D9.gL(\^+̭
  wYxbiFZ(jnء
  Ʋ?A1hБj~~.TwcpܿYRC ۂry#*Tۨ5&i*u789
  JH-U*bQXԲFH1žitbKPDwX

  05º8Юl6q4ڹJ.PL {I"„ {T=T'M"J7Fl`d '`%c$@ݗÒ%a>z`lĦ
  W=B
  
  \@ukȨ1-! .
  vEԐ9@Ķ}p!@FD$tS)CdUeP05h
  EJFIFHHC
  

  
  

  
  C 

  c"
  
  +$ Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_|H Wā_~c(̽-}CulOԛ(0JK&$glR
  qk}C.x-I}@TaKˊ'W
  ;,S
  DȬz}J[_R':~c?U]|o)q2JߠnTo;X?]}2?Կ6R߲&!aPNzi{q;O>[($^Y>ι/x6~GpOͻ

  >ws=Gyuzu?I@MzsIU˔z ptIzj
  &
  zKe
  n+[6)N
  b}o$w_PQx9'
  ͿM\roWbeM܈|mr|^$>t
  -mj?-0 "5@!4P`py
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^uy
  X+ΰW`:^u@z

  Y羅1
  x욣u7@rEWi#ם:&U+m?eMyu
  Q| IJ@b;J0}oE#QdXIBY~|M//[
  ޱ_9:rgp
  giH6
  +4_-+mt;*m}d{Ie9[wc+ZQ24}zZӂmPCUDNR($PʦFpVV}ArY!eiZJ܂,}g^9ā-^݇K[Fۄ"TȋJoj+>K @\}&to\1e
  sERn~k(ZEwts+j
  uy(sH5̏kΪ6@
  eI[vB{ ?_
  ָP҂%"m/66Ͼ?=D)YK1>K"+ܪܺ|q
  BULp6 r9:.1|fޘ8]$
  (6%'E;EQAA2Q#aE>2PE%øKD(Gb
  di[xTf31Ԩ٭`QC_y(
  b:'Ү@7RQɰaܜY҈<0{E㿟"ܘ/.0,h;#x
  ENU@#Ǭ
  h9m
  )pi@0=+H·vGAP:aBWi!{6EjoR]ht
  ˶]j%BǟT[
  /akRx
  <ߏuV+YH'VŸ
  #]r/ًJNu+p97cſN֨5UN!h^,v-B(Eq=Q(6
  גuhH\EH]3b.Ot6B̡o2S^,B
  5 %0*7
  D
  }=V
  -OIm mXQ<F
  +.6%/j=BtqN'U
  a)yL-m]P
  >!mQD}-1`}+!5oi`j#4ȇ28
  nYmEwt5-1Cjclt f<hZ'Nm
  ݯꝦ0ЬHe!l[V
  -;Xk0Ca$QVڠs|@

  >SEch. R!1APa"Q2`q?k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&k)&n
  xLݹ>ݿ
  ֧F˯e<rٽiT~9尙Drn
  a7FE1\~vv#Gv@-f,||Kq;->?
  7U<gE셭--o-Q!1APa"2q`?ҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀҀ׳L
  YZ
  =}=us1wno_>&Mג:=npVtsqKL%#-&f}
  go&&2ݗU"-3`
  nơ}Dvw b}vfm;bX
  R&ؙNbw
  B,-H !"132AQaq#0BR @$Crb45PS`ps?ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}8ӎ}_}?H(?N9qSe9qS>cǁ.6sKgea?dt,ΣZ
  T&Ršy6$
  ~6W˚І-?,@'_Kruo`+"5_]͔w_v訹sFoe=؉
  eskK)66mb@~ǞEgs#w
  ,.$0Hl#_e|Qķ,mQ&̙o
  >~x *O.y$)$_VzG
  4RːlOf(Ji'n8t9&>8=kRaX1޸ iS4tG
  e絏Gdzc'yR[yw}h<GUXjVw6LDkuubiMǽᤃR8#Cu
  6͚k5[P
  `WvJZi^3Xd/LRYNLc2<m|I.mW@-=w+=)
  0pJ}[pኪъy%ճ6FmX5.iUBɯ.aZ9&P.>aUȯ1v\>J7gR>=!$3]yR[_~
  %qE.|(c
  ;pTr<!cidlǸ
   Q!l$u+[
  ÉiaI6UߊTϑL
  ev
  Jj-?<B 8H]E
  (FsD/
  ss#YPg}Yr:q83#u`m.#Yc=c68
  {_{q6sxb,PBm6K{_U3rkܭJ7^!v f#jXJH339ږ u_$~]յb$O׸(Bvg-nZt͛3_=t.V Rs04dBمo# 6;oH
  7I6ST{F.KcNL@V)n}BNO6
  6$t
  @oKP`:v!/n߸H1(d;(e^l#+A1irǁ82<ll+ e׈M~x}63_J^6l!S&HS1
  ۆ&I0k,Ct<
  ZH-pA#eׯLTZ!-EQ
  2X
  >xK&W3d׉‰%U,}g
  Ne
  D
  !3MmgR^.RT[⢍ 3@M5+3ʍr}ݼpMH&Lm%i#^ -7W\шC.%E{\c$HbٲX&
  i\j)<M{x
  UU-nr=PZIx
  Gὃڿ)roWkwF'
  X^Ehiir6H:0^E~ꞰT뗫1xQ:e=.?4ff@lsY6
  p,\Po

  "D<@KM(ȑU9K
  h4~
  1{<)+sǷn I
  m.}{3TJ70]^G,t
  ׉U.H
  Y#V,

  $$ib(K 2"wamI:\Ms
  Fz"SB%%
  zn#
  2V,ݻ<;1
  )7TlrSHvy8kq39c+h/_mOGjw{#?(:QhJ0gn
  ^*A
  {:/2-[ݚ1&$*2qJKTJ^䏠w$ 2
  ,,{uidZhiٲ{D
  "E
  r߫3LiK/[
  MJ4;~8lBIykaC@aїm7=BLeӍW+Sl]!h
  {#x٫x

  _}%bҖZ0P+!-Z.m݊q*.ܭ
  -M.mVJ8
  l%o
  _
  QU=!4|L[ie7lDM$T͚E߻^ㅎ![*6g0Mv֞Oj%z=Y\~;_$pSސN"L_%m
  G%LUJs{MV$۴\nSLЂs,}h)IuqcoFK=
  #Y\5
  }4׈ǶĴ=jLQD޽f/vVE U2ĴOd9
  ;;a֗(Dwʁ.kݬ8>X&%o-Rv~x@3e/#wkʰ
  F,23 ,r+FZGnζ:qŮ3vu3gP6
  gι>#16ll"*
  zYE8 (Q=h͒Nm3wANzra}qEp
  a}~\l#8-Vi
  =C44\Ǩb.H}ѢUًpJ
  [_^=K[:GpwZ@"b
  ̲7p"4!e8"I:ȶ 0PU
  l|N6b,T#);fk}
  GPݫACq~8;$D}
  TU-4oOPJNݘۓɪ*@;|pSj
  bV(
  O
  pB/\OG{>HR_$2REK T()a(7R{I)*s._fYڰ%2e@z<Y(CkM%@+9|G~
  FYi9Q`I
  H{āI])#
  XokȂ/hIj,%
  S
  +ǽ8>6Ÿ){(_gs*edz XlwFǶ)kOӪmɐ1Q<Ujocː|dzH*Tǵ-!WHm$[;f
  EP_̿i|w0(GT;/}۶GPn
  ݿv
  le&Hc
  #`N*ci#v"e$p7HV1 0`>/]Gd(
  DZ*$qytk!}X ,d#O|Dz=W:V(EQ%
  {̋h $:f;_
  zQT;V,
  uًþ`RJ8w1{$q vwk-{pG24cj5Iq?Νӻ\Zzb&Kݏa{N(@ym%-$ay5ƙ6\˸$
  k_4wGL$6c˥5>?\诔\Á
  !.FpUbVz@U?n3̌EZ|vc3Qp.{sh6㈓
  3.6Keg

  ơ#Kx뉠M
  fYV8jcOP%>cI#h_#b

  <A"MdCoE
  Yc08@S|3ssG ?J2m(Ѐ:?ּ}K5TF
  
  ,Kɭ?
  `}p3%E~uua)7WyB\m֬t*TTkl{N9EU5>Bȥ;M7;pc8$?V$UbF9D`6ᗆ(0%
  $eDK[ǺأVp\GQfL+**$3{FߊɣX`ԟpRJ8wr%#}ۡ#mz4ㆢ"2pgq%+QRT #3dMɵ:pL^9q[CV%ʃb,^[i+!1AQaq0 @pP?!ӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:tӧN:V_Kg_ןUz]q^9<6EݣB?wnTؚTuf-I\)/v~/eP!wC&+,PG,QlGCx2(sShj PчN
  t7U!#!`ըͅp=q`6WAk)Hc~K{C
  p okC"w0"t2T
  n:
  rǹŁFc }ASM:"U*MU~]! @h$M1hU g9tAR55)L5Q n50]b-NdzSl=ˏ=w&1w!Xh`sq\*o*x0319
  z\Ma2 fR
  \W"r0Y
  4 !@b=5
  U!B
  a<b<bl\8Cx
  ":w8ί,!F
  {nj$!y.2~
  Dֵ+=ΠkeŦ(~z9Ww˜X`d)m"yg==
  q,v`#RW`|A.8@i'
  c.J%//
  Ӏ;o*>>C
  q
  Y#Xm5D=1̰EY`
  A.#r0kgw
  4Y;BaJ#^1]Gl[Q^+0Ig$fAc
  =o
  rv^{:CY<B<xOtd]!۬
  63|oK/$zScЬ>LDO
  ǣ|z8|d7wJ[UKVpmWEDDKzvz
  $1BVr<?A#}c#jY
  =
  
  v*.U 0f 1q"|N$MRbXz;h;8֯4fܝ02%OA1t篮/f'M+Zo>Hɓ_TTh-K9f<<yurľ"C $rʦu8::k7X9wm/F=]6)
  Me\F_,T*zbQ[TR>N8jpJO
  0aCY"&M
  bqJRR
  t%ɗl*u8GOE4'39aƧl
  lѩ
  (D1v78qlI<^*r
  ˲TݴAQ7fyr$˅v?@(Z!X'F)p2'Јibl@\X/tН%J\褓d1_m`k
  DpȉjW6&u9!t!GL{
  <m:K`:tYC
  z538\
  .]AJp`*q&X=:ͺHzZR9),SU6AYz$a͗xtq7͆%$ #
  H56%/2/5kt?cTȏS:y;_WøGB2o/hY(pMLh%.>^JE$F#` ްjp.%NVt|%fi)Jz\#41k41S33:
  QJgpA莵S~*GӜ-\-Kjɠ}wWiTpeer
  ^
  \
  6Qg ,"gtãϩH5ʑLVc

  ?0^
  Ku37CXibμT#8އŭ
  ן2+73Ӌ gk!TB!튗N#hsO=T\ʥ33̖(UR6Xeo
  ;q)IHVK
  b28
  VI$R K阢=y3ݚ"B]̀1'dOp3]WX0eJ
  Na-Ё
  R>L0ݧ ('J|@VAwCDwɄeHd2
  iCG7q?8D
  a

  ‰$d#?Z v4ٌ

  \@W.9`V0I4
  I
  )%BDlPAKZՙ[gdЖ}aK4{
  ŒB
  js{l-5j
  R؋e@@I
  &ۣšըbx?bhtc/{;@
  #Y8BP_YM'
  #z+U<FKL>?b5JᢼL:9^м
  u!s(č/
  *t}o{{u}WǓ$$$uk0hM2a:t0B/e;#3muE
  k"Dw59E x~

  Q, N
  M]VUJ
  &
  ")K
  mInF8ܚhr~XLC̨kNPAH"`HvM
  =/r.WB&h `6eFQ<1$̫s::Q9`I T9G
  Pl64
  4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M17{!N<<BG< B<
  (уs<G<,B3<L SI8@<s<IH4<<<gs<,s<<4B<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<#1a!AqPQ`?ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&ܛrnMɹ7&5

  Z&lLS!.d+9x9f1Z.\3{c൵shxG4ӂ5gg
  )t4Ǽ????Gߖc>n8{d9b:=
  *B_M_/'gܪ
  !!1APQaq`?

  @Unu\hCI̟3-}
  >VmX9ׯ ˑEѣ
  dfEW5fe
  "ve
  O(,R]40c&Dh
  Z'(bum/NDxr\c#x~vcfz8q;????NN6`e1ۣ>17$!1AQ0a q@pP?P
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ
  8pÇ`UUT y|?O @
  '^\k?B
  !g=kzO|gu68H^-^0=6>~#mJHb.Q|u(IJ}('('y~ߤŘL:3fL
  <
  V
  ĦҨJ&;+ U">kv(
  C +u@ׇt+@U@8'mAGZFr2_.
  IR
  y
  `
  c/????U`

  锢?
  )1 i!7x1`h
  Aq`JH
  %':ux&X4N,ҟ#K<aO2:<lE/bᲁ@.vBx
  "}9܏'`~5}a^]8srƄ:4(w%X
  ኇ#ڕAbo슐wiXΚ=!M,V
  fKtV
  Լ3,P
  Kgg"y{cj{[/=

  ch"X{BGnng0c^
  !A^
  Wd )HE
  BR% zP;3xTLu5獉 Y\>
  Dd䧞+!IJLF#X [6Bgp*؈1ch&+PW7#,Ώeu 뢭)`z
  B
  tхMwL2?
  s &?
  #*"T]ҍ3V!*
  %{0Mָ/fH7

  BĴ6@1
  xf0`{4pl9ZX
  1F*']{`*i%L+x
  <{u\Uk[ <oӴRH aaU۠W
  ۉY
  m `|O[X$V'aا^

  6^UY:+"
  2g;ƒOAwQVv}p7! Pz-q/E1(u
  'Oft
  H"pt
  "T٠m@(BQ^*~N=G6'84(lʍh8j=p?`'q!ȃVs_lo/:^$%rڇ k{(V>j
  ´d!#BPpl
  ARvvZu*}ٝgPz)lW#]WbE=EU:oYuWۘ*D8fN 0>&@ہ%_bZaag!
  ,e`Lf|0ŚЌfbqq3ICK92dQ)v
  ˈXê.+&'f \~r],K.9DRCA2
  "840\PuQB۞hd;俔;j7<(fDK~Jrk2v-f8ݮ6\a@IS;Q7
  bɢ\eČN(u•8
  9Bd՚QWM*8!؏<4unH3\x,mu/tsn!:????7
  КbGv+Hė6OEҙP}x2%;j#'DBa
  yUOF]:<TdzGpemK!qB8F"
  b᪖.&`<yR ^\: Xm:
  )hRMjR3*)|\e
  7J@5)
  $j7[R*u|
  J
  PP1׾S(Q$ǴUA,\\TI`9내(
  SYr=TAF9Cxl
  tN
  GQim,ǚ
  RD")8&Gh@4v<^E+C/(xWr
  b!MvqxE߮!j
  &X硱pYK:x!E+qN
  [H)%,P-51Gw~y
  O.&5Eg!;H#%]
  :u2N&L'x27pK4T
  V$E[ xWgqX ڡZG.քêKoABIS:

  NT̙
  hʇyyhJrL0,8b&F"j?cS&8Vhk#w[
  8.7_lV*aCbQ{4"іԔt^0o`]SB٧DyAE{pRߒ."V~8\U%
  1pP1٪xʄG\zAGmVՀo
  'PPU^Q8
   yov
  ^1d!-%x}坧N RP
  f
  ^Pq_P:H*h¿EUh(@@:o:cF<>"?ZW!K]XB޾NS8Ew"SmY
  KFp3W36JL+KŵQ~
  (4)[Cs>Κb"QC2hd^CRBR./8?>Ӗ
  ZmPyX YFqnW;Y@aZ
  QN
  pp<f*_ғA;42@E"T}u
  Br;H1xD0
  lE":-/4VE;
  \8Eл#ri ئ3.SK
  Pjd
  F`Qx,qUUW}Xkբ&,ʗi4mIT@!pÛ<R)xU͊KКCuN:oeY39J=
  .D2
  'XQ$%R1L*
  N/ߛL
  9?/!)Ya
  b>y!.{8ZY{ߗB¢4뀐;1~Ԏp
  j

  Załączniki