Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KLIMONTÓW

  Twoja wiadomość

  Do: klimontow@klimontow.ugm.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:45

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:34.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KLIMONTÓW

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o treści jak niżej, informuję że Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów nie przekazał spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. i zgodnie z obecnym porządkiem prawnym nie przekaże tych danych.

  Pozdrawiam
  Krzysztof Sajecki
  UMiG Klimontów
  tel. 158661006, 158661100

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Klimontów - Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel. 158661006/158661100; fax 158661847, e-mail: <mailto:iod@klimontow.pl> iod@klimontow.pl

  Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej - link do strony: <http://www.bip.klimontow.akcessnet.net/index.php?idg=14&id=695&x=3> http://www.bip.klimontow.akcessnet.net/index.php?idg=14&id=695&x=3

  Załączniki

  • image001_T1v9F7i.jpg (nieskanowany) Skanuj