Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Spisy wyborców przez ŁONIÓW

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 roku informuję, że spisy wyborców do wyborów prezydenckich zarządzonych na dzień 10. maja 2020 roku nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam,
  Wioletta Nowaczek
  podinspektor

  ----------------------------------------------------------------
  Łoniów 56
  27-670 Łoniów
  E-mail: wnowaczek@loniow.pl
  Tel.: +48 15 866 91 03 wew. 12
  www.loniow.pl
  ----------------------------------------------------------------

  Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten e-mail przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie nadawcy o zaistniałej sytuacji. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne korespondencyjnie oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łoniów. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iodo@loniow.pl.