Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informację publiczną) przez MIRZEC

  Dzień Dobry,

  Dbając o najwyższą jakość e-usług, od dnia 14-11-2019r. Urząd Gminy w Mircu
  nie odbiera wiadomości przesłanych pod niniejszy adres email.

  Całą korespondencję proszę kierować na adres sekretariat@mirzec.pl .

  Państwa wiadomości nie są przekierowane automatycznie.

  Z wyrazami szacunku,

  Referat Ogolno-Organizacyjny Urzędu Gminy w Mircu

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez MIRZEC

  Urząd Gminy  w Mircu w załączeniu przesyła odpowiedź.

  Załączniki