Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OŻARÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "urzad@ozarow.pl" <urzad@ozarow.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez OŻARÓW

  W załączeniu przekazujemy żądane informacje na temat przekazania danych ze
  spisu wyborców.

  --
  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ożarowie
   
  Urząd Miejski w Ożarowie
  ul. Stodolna 1
  27-530 Ożarów
  tel. 15 86 10 700 do 702
  fax. 15 86 11 136
  kom. 609 315 476
  e-mail: urzad@ozarow.pl
   
  www.ozarow.pl
  urzad@ozarow.pl

  Załączniki

 • FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez OŻARÓW

  W załączeniu przekazujemy żądane informacje na temat przekazania danych ze
  spisu wyborców.

  --
  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ożarowie
   
  Urząd Miejski w Ożarowie
  ul. Stodolna 1
  27-530 Ożarów
  tel. 15 86 10 700 do 702
  fax. 15 86 11 136
  kom. 609 315 476
  e-mail: urzad@ozarow.pl
   
  www.ozarow.pl
  urzad@ozarow.pl

  Załączniki

  • pismo_SO.I.5011.3.2020_liSHFLt.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez OŻARÓW

  W załączeniu przekazujemy żądane informacje na temat przekazania danych ze spisu wyborców.

  Załączniki