Instytucja: 

POŁANIEC

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez POŁANIEC

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@poczta.polaniec.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:45

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez POŁANIEC

  W odpowiedzi na wniosek Urząd Miasta i Gminy w Połańcu informuje, ŻE NIE
  PRZEKAZANO danych wyborców ( spisy wyborców) do Poczty Polskiej, ze
  względu na wiele wątpliwości dotyczącyh podstawy prawnej do przekazania
  takich danych.

  --
  Bogumiła Niespodziewana
  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
  Oświaty i Wychowania
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
  28-230 Połaniec
  ul. Ruszczańska 27
  tel. 15 8650-542
  Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora
  znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym
  wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:
  https://polaniec.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-ochrona-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-polaniec.html
  W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich
  danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony
  Danych - pan Andrzej Strycharz. Kontakt: andrzej@e-direction.pl

  Links:
  ------
  [1]
  https://polaniec.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-ochrona-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-polaniec.html

  Załączniki

  • image001_tXHAaON.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez POŁANIEC

  W odpowiedzi na wniosek - Urząd Miasta i Gminy w Połańcu informuje, ŻE
  DO CHWILI OBECNEJ NIE PRZEKAZANO danych wyborców ( spisy wyborców) do
  Poczty Polskiej, ze względu na wątpliwości dotyczących podstawy prawnej
  do przekazania takich danych.

  Z poważaniem
  Bogumiła Niespodziewana
  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu

  --
  Bogumiła Niespodziewana
  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
  Oświaty i Wychowania
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
  28-230 Połaniec
  ul. Ruszczańska 27
  tel. 15 8650-542
  Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora
  znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym
  wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:
  https://polaniec.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-ochrona-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-polaniec.html
  W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich
  danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony
  Danych - pan Andrzej Strycharz. Kontakt: andrzej@e-direction.pl

  Załączniki

  • blocked_DePUY5W.gif (nieskanowany) Skanuj