Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMBORZEC

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@samborzec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:45

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:17.

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SAMBORZEC

  Urząd Gminy w Samborcu uprzejmie informuje, iż nie przekazał danych Poczcie
  Polskiej S.A. ze spisu wyborców. Nie zamierzamy przekazywać tychże danych
  przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
  wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w
  2020 r.

  Małgorzata Wołos-Mazur

  Urząd Gminy w Samborcu

  Tel.: 15 831 45 83