Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SANDOMIERZ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.sandomierz.pl> o 27.04.2020 10:45

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 10:57

 • Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

  IP.1431.30.2020.JSZK

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  w Warszawie

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. (wpł. 27.04.2020 r.) dot. m.in. przekazania Poczcie Polskiej SA informacji o wyborcach, udzielam następującej informacji:

  Według stanu na dzień udzielenia niniejszej informacji w Gminie Sandomierz:
  - nie przekazano Poczcie Polskiej SA informacji o wyborcach,
  - nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie.

  Informację wytworzyła: Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

  Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

  Sandomierz, 28 kwietnia 2020 r.

 • Re: Udostępnienie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24857@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SANDOMIERZ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.sandomierz.pl> o 13.05.2020 06:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o13.05.2020 08:34

 • Uzupełnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

  IP.1431.30.2020.JSZK

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  w Warszawie

  W uzupełnieniu informacji publicznej przekazanej Wnioskodawcy dnia 28 kwietnia 2020 r. dot. przekazania Poczcie Polskiej SA danych wyborców, udzielam następującej informacji:

  Gmina Sandomierz nie przekazała Poczcie Polskiej SA danych wyborców przed 09 maja 2020 r.

  Informację wytworzyła; Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
  Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

  Sandomierz, 13 maja 2020 r.