'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczna przez SOLEC-ZDRÓJ

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020
  uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Solcu-Zdroju nie udostępnił Poczcie
  Polskiej S.A. rejestru wyborców ze względu na brak podstaw prawnych
  udostepnienia takich danych tej spółce. W obecnym stanie prawnym do czasu
  przyjęcia przez organy ustawodawcze ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborow powszechnych na Prezydenta RP nie jest możliwe
  udostępnienia tych danych.

  Artur Cygan

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Solec-Zdrój

  Ul. 1 Maja 10

  28-131 Solec-Zdrój