Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23285@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez CIESZKÓW

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  Data: Wed, 20 May 2020 10:04:19 +0200
  Nadawca: Wladyslaw Szydełko <wladyslaw.szydelko@cieszkow.pl>
  Adresat: UG Cieszków <sekretariat@ug.cieszkow.pl>

  W dniu 2020-05-20 o 08:10, UG Cieszków pisze:
  W odpowiedzi na wniosek informuje , że Gmina Cieszków nie przekazała
  spisu wyborców w dniu 9 V 2020 r.

  --
  Z poważaniem : Władysław Szydełko Sekretarz Urzędu Gminy Cieszków tel.
  71 384 81 02 wewn. 44 Treść tej wiadomości zawiera informacje poufne lub
  prawnie chronione. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości,
  prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.
  Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Cieszków, ul.
  Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków. Kontakt z IODO:
  sekretariat@ug.cieszkow.pl, tel: 0713848102. Pani/Pana dane osobowe są
  przetwarzana w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze, w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą
  przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Cała treść obowiązku
  informacyjnego znajduje się pod adresem: www.bip.cieszkow.pl