Instytucja: 

STARACHOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez STARACHOWICE

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020
  r., w związku z pytaniem : czy zostały przekazanie informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A lub czy Państwo zamierzają to zrobić
  przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów
  powszechnych, informuję co następuje:

  W dniu 28 kwietnia Poczta Polska została poproszona przez Prezydenta
  Miasta Starachowice o uzupełnienie wniosku o udostępnienie danych
  wyborców i przesłanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień. Dopiero po
  uzupełnieniu wniosek ten zostanie rozpoznany merytorycznie. Do chwili
  obecnej nie przekazano Poczcie Polskiej S.A. wnioskowanych danych.

  Kierownik Referatu Ewidencji Ludności

  Bogusława Jaworska

 • Re: odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej w godzinach porannych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. Poczta Polska nie uzupełniła swojego wniosku, a Państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną - przypomnienie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  raz jeszcze w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej w godzinach porannych) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. Poczta Polska nie uzupełniła swojego wniosku, a Państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_EavLKfi_wXA3urE.pdf
 • Odpowiedz na wniosek o informację - Starachowice przez STARACHOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na otrzymany w dniu 8 czerwca 2021 roku
  wniosek o informację publiczną.

  Z poważaniem

  Robert Smuga

  Referat ZO  Urząd Miejski w Starachowicach

  {{ email }}

  tel. 41 2738206

  Załączniki

  • odp..pdf