Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez WĄCHOCK

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@wachock.pl
  Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:45

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24878@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WĄCHOCK

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@wachock.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-05-19 15:52

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odp. na wniosek o informację publiczną przez WĄCHOCK

  Witam.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, informujemy, że nie zostały przekazane dane
  wyborców (spis wyborców) Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 r. tj.
  przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania
  wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r.

  Ponadto informujemy, że Państwa wniosek z 27 kwietnia br. został
  zaszeregowany przez system antywirusowy jak SPAM. Przepraszamy za
  nieterminowe udzielenie odpowiedzi.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy Wąchock - Barbara Derlatka

  412736145