Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WILCZYCE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udostępnienia Poczcie Polskiej danych z rejestru wyborców, informujemy iż żądane przez Pocztę Polską dane nie zostały przekazane.
  Na dzień dzisiejszy Wójt jako administrator danych nie widzi możliwości ich udostępnienia z powodu obowiązującego stanu prawnego.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeks Wyborczy nie przewiduje udziału Poczty Polskiej w realizacji zadania polegającego na przygotowaniu wyborów.
  Jeżeli wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców będzie miał umocowanie prawne, to oczywistym jest, iż Wójt takie dane przekaże.
  Z wyrazami szacunku
  Katarzyna Łukawska – sekretarz Gminy