Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • [Autoresponder]Wniosek o informację publiczną przez KOLBUDY

  To jest automatyczna odpowiedź wygenerowana przez autoresponder.
  Nie odpowiadaj na ten list.

  ----Treść automatycznej odpowiedzi----

  Informujemy, że na stronie
  http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy <http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy>
  można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.

  ----Koniec treści automatycznej odpowiedzi----

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOLBUDY

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@kolbudy.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:46

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:03.

 • odpowiedź na inf. publiczną UG Kolbudy przez KOLBUDY

  --

  Z poważaniem

  Marcin Lazarowski

  Inspektor Ochrony Danych i Zarządzania Kryzysowego

  Tel. 58 691 05 51, kom. 530 072 074

  Email: marcin.lazarowski@ug.kolbudy.pl

  Informujemy, że na stronie

  <http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedo
  we/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy>
  http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedow
  e/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy
  można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
  Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest
  tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku.
  Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest skierowana,
  Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać informację do
  nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa skrzynki odbiorczej i
  nadawczej.
  Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
  inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem uznania
  takiego postępowania za naruszające prawo.

  Załączniki