'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź przez MIŁORADZ

  A.1431.9.2020

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji informuję, że dane o
  wyborcach nie zostały przekazane. Obecnie czekamy na wyjaśnienia z Krajowego
  Biura Wyborczego jakie działania należy podjąć.

  Rajmund Kossarzecki

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Miłoradzu

  ul. Żuławska 9

  82-213 Miłoradz

  NIP 579-001-50-78

  <http://www.miloradz.malbork.pl/> www.miloradz.malbork.pl

  tel. 55 271 15 31 wew. 22

  tel. 669 330 262

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MIŁORADZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@miloradz.malbork.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:46

  odczytano w dniu 27.04.2020 12:20.

 • Re: odpowiedź przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24945@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MIŁORADZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@miloradz.malbork.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 22:01

  odczytano w dniu 14.05.2020 06:44.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez MIŁORADZ

  A.1431.12.2020

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji informuję, że dane wyborców nie zostały przekazane.

  Rajmund Kossarzecki

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Miłoradzu

  ul. Żuławska 9

  82-213 Miłoradz

  NIP 579-001-50-78

  <http://www.miloradz.malbork.pl/> www.miloradz.malbork.pl

  tel. 55 271 15 31 wew. 22

  tel. 669 330 262

  Załączniki

  • image001_eSpd3rG.jpg (nieskanowany) Skanuj