'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRZYWIDZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@przywidz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:46

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:51.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRZYWIDZ

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  --
  Pozdrawiam

  Alina Klejna / Kierownik Referatu Organizacyjnego
  +48 58 682-59-86 / sekretarz@przywidz.pl

  Urząd Gminy w Przywidzu
  Tel: +48 58 682-51-46 / Fax: +48 58 682-52-25
  ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
  www.przywidz.pl

  Czy musisz wydrukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
  Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz. Na stronie https://przywidz.bip.gov.pl/ można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz (na podstawie art. 6 RODO), w związku ze skierowaniem powyższego maila.
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku. Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest skierowana, Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać informację do nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa skrzynki odbiorczej i nadawczej. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem uznania takiego postępowania za naruszające prawo.

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że do 9.05.2020 r. Poczta Polska nie uzupełniła wniosku, a Państwa urząd nie przekazał jej danych wyborców. To bardzo ważny temat dla nas i dla mieszkańców, stąd prośba o doprecyzowanie odpowiedzi, żebyśmy mogli mieć pewność.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24962@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_zU1LJic.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PRZYWIDZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@przywidz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 18.05.2020 20:28

  odczytano w dniu 19.05.2020 08:04.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRZYWIDZ

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną

  --
  Pozdrawiam

  Alina Klejna / Kierownik Referatu Organizacyjnego
  +48 58 682-59-86 / sekretarz@przywidz.pl

  Urząd Gminy w Przywidzu
  Tel: +48 58 682-51-46 / Fax: +48 58 682-52-25
  ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
  www.przywidz.pl

  Czy musisz wydrukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
  Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz. Na stronie https://przywidz.bip.gov.pl/ można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz (na podstawie art. 6 RODO), w związku ze skierowaniem powyższego maila.
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku. Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest skierowana, Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać informację do nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa skrzynki odbiorczej i nadawczej. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem uznania takiego postępowania za naruszające prawo.

  Załączniki