Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez REDA

  Szanowni Państwo!

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Burmistrz Miasta Redy odmawia, w obecnym (na moment udzielenia odpowiedzi) stanie prawnym, udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych ze spisu wyborców Gminy Miasto Reda.

  Z poważaniem

  Stella Sobczak

  Urząd Miasta w Redzie

  Referat Organizacyjny

  Tel. 58 738 60 04

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji e-mail jest Burmistrz Miasta Redy. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: <https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/59> https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/59

  Załączniki