Instytucja: 

SADLINKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SADLINKI

  Informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej i nie
  zamierzamy tego zrobić przed przyjęciem ustawy

  pozdrawiam

  W dniu 27.04.2020 o 10:46, {{ email }} pisze:
  --
  Łukasz Szczepanowski
  Z-ca Wójta Gminy Sadlinki
  --------------------
  Tel. (55) 261 36 64
  Fax. (55) 275 75 80
  --------------------
  www.sadlinki.pl
  www.bip.sadlinki.pl

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SADLINKI

  Załączniki

  • winmail.dat