Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Your email requires verification verify#nYQ65gd6u90kN7QUYb0eZ-1587977262 przez SKÓRCZ

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact.

  Or, you can click the following link:

  http://www.skorcz.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=miasto@skorcz.pl&id=nYQ65gd6u90kN7QUYb0eZ-1587977262

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  From el.aadbc5499d38257d87bf4bdb870f08a2.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co Mon Apr 27 10:47:41 2020
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151]:34358)
  by whm-01.i.media.pl with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  (Exim 4.93)
  (envelope-from <el.aadbc5499d38257d87bf4bdb870f08a2.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1jSzQL-006nLm-Ef
  for miasto@skorcz.pl; Mon, 27 Apr 2020 10:47:41 +0200
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 499dgK1fdNz8RvWq
  for <miasto@skorcz.pl>; Mon, 27 Apr 2020 08:46:53 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1587977213; bh=dGdiLBC2+4z4FZI4zuxk1uMoHjg=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=gyrLQmuhFoRjSxseU1TXu2Z0oKW93Ju5FNjKtKrQiYchT+3uzqMr9t7o7oOgnnBWZ
  eNrwgBU1C0QE1qKGA9oOz/sNtbV7zlnoxtaqcDVdM/z4b60WMawooflNsJV7ZwO76q
  c9cqDtkjJb+JrsBtwk9AGyTS+4K8LyHmPJQlwRg4=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 7BE551E74A
  for <miasto@skorcz.pl>; Mon, 27 Apr 2020 10:46:50 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============5963288512298009077=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99_publiczn=C4=85?=

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24973@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Your email requires verification verify#HzziQzoq8Nt_J4r6IaXZ2-1589914978 przez SKÓRCZ

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact.

  Or, you can click the following link:

  http://www.skorcz.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=miasto@skorcz.pl&id=HzziQzoq8Nt_J4r6IaXZ2-1589914978

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  From el.dce11ce64b8f560d2249aebe79ea974d.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co Tue May 19 21:02:58 2020
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151]:16899)
  by whm-01.i.media.pl with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  (Exim 4.93)
  (envelope-from <el.dce11ce64b8f560d2249aebe79ea974d.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1jb7Vv-004j9b-G0
  for miasto@skorcz.pl; Tue, 19 May 2020 21:02:58 +0200
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 49RQHB49dzz8Rv9Y
  for <miasto@skorcz.pl>; Tue, 19 May 2020 19:02:14 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1589914934; bh=FGH7vm7Whijkk3K5KHhNhywd2qU=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=kUqQy5Jre5ms+QNRkg3STow0FDh7iHz+IR/MRejomBVjUvTfJrnWYnNDEGD6SZL3j
  hz9um2MFwghBxMApOPRxXIg8RvzO8cnYIfAzL//x8Ti/TUwh0V7K3Z63OGVOxEd4GR
  XESopnI/unILNUi8aV8u3l2PMTnaxKjt0lfSthTI=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 900D71E9D1
  for <miasto@skorcz.pl>; Tue, 19 May 2020 21:02:09 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3667745940782665498=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99_publiczn=C4=85?=

 • Informacja publiczna przez SKÓRCZ

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na informację publiczną.

  Pozdrawiam

  Wojciech Wierzbowski

  Sekretarz Miasta Skórcz

  e-m@il: <mailto:zca@skorcz.pl> zca@skorcz.pl

  tel. +48 58 778 91 44

  h25

  Urząd Miejski w Skórczu

  83-220 Skórcz, ul. Główna 40

  ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona
  wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone, poufne lub
  uprzywilejowane informacje. Jeśli Pan/Pani nie jest zamierzonym odbiorcą,
  wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub podejmowanie
  jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione.
  Jeśli Pan/Pani nie jest zamierzonym odbiorcą, prosimy powiadomić o tym
  nadawcę, usunąć tę wiadomość i zniszczyć wszystkie jej kopie.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Miejski w Skórczu jest zobowiązany do
  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać więcej
  informacji na temat przetwarzania danych, prosimy wejść na stronę:
  <http://www.skorcz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=242&strona=1>
  http://www.skorcz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=242&strona=1 lub
  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:iod@skorcz.pl>
  iod@skorcz.pl.

  Załączniki