Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Gmina Słupsk odpowiedź na informację publiczną przez SŁUPSK

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

  --
  Anna Formela
  Inspektor ds. ewidencji powszechnych
  Urząd Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
  tel. +48 59 842 84 60 wew. 14
  www.gminaslupsk.pl

  Załączniki

 • Re: Gmina Słupsk odpowiedź na informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24975@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SŁUPSK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@gminaslupsk.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_ArS4XAf.txt (nieskanowany) Skanuj
 • dot. przekazania spisu wyborców przez SŁUPSK

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

  --
  Anna Formela
  Inspektor ds. ewidencji powszechnych
  Urząd Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
  tel. +48 59 842 84 60 wew. 14
  www.gminaslupsk.pl

  Załączniki