Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja publiczna przez SOMONINO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesłany drogą
  elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2020 r. informuję, iż na dzień
  dzisiejszy (29.04.2020 r.) Gmina Somonino nie przekazała informacji o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  W odpowiedzi na drugą część pytania ("czy Państwo zamierzają to zrobić
  przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328") informuję, iż
  niesprecyzowane i niesformułowane w postaci oficjalnych dokumentów
  ewentualne plany/zamierzania organów administracji publicznej nie
  stanowią informacji publicznej.

  --
  Łączę wyrazy szacunku,

  dr inż. Janusz Augustynowicz
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Somonino
  ul. Ceynowy 21
  83-314 Somonino

  kom: 601-502-923
  tel: (58)743-23-17
  fax: (58)684-11-44

 • Re: Informacja publiczna przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24979@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Informacja publiczna przez SOMONINO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 11 maja 2020 r.
  informuję, iż przed 9 maja 2020 r. Urząd Gminy Somonino nie przekazał
  danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  --
  Łączę wyrazy szacunku,

  dr inż. Janusz Augustynowicz
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Somonino
  ul. Ceynowy 21
  83-314 Somonino

  kom: 601-502-923
  tel: (58)743-23-17
  fax: (58)684-11-44