Instytucja: 

STEGNA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez STEGNA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:46

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:30.

 • informacja publiczna- odpowiedz przez STEGNA

  W załączeniu pismo

  Pozdrawiam

  Agnieszka Salczyńska

  U R Z Ą D G M I N Y
  W S T E G N I E

  tel.: (55) 247 81 71 / 247 82 96
  fax: (55) 247 83 95
  Urząd Gminy w Stegnie
  ul. Gdańska 34
  82-103 Stegna
  <http://www.stegna.pl> www.stegna.pl
  ____________________________________________________________________________
  _____
  Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
  ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym
  adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
  lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
  wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę
  wysyłającodpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.
  Dziękujemy.

  Załączniki

  • skan_05052020.jpg