Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez STĘŻYCA (woj. pomorskie)

  AO-OR.1431.12.2020.EB

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 r.

  Z poważaniem:
  Ewa Borzestowska
  Sekretarz Gminy Stężyca

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Czy zatem w tym artykule znalazła się nieprawdziwa informacja? https://kartuzy.info/artykul/gmina-stezyca-udostepnila/979610.amp?fbclid=IwAR3fJTe40cN6G1QvHNu3rd4rf18xSu8nLxFu99r13j7OFlKndtaRxVfoP1s

  Łączę wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź przez STĘŻYCA (woj. pomorskie)

  AO-OR.1431.12.2020.EB

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłane zapytanie.

  Z poważaniem:
  Ewa Borzestowska
  Sekretarz Gminy Stężca

  Załączniki

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  informację, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane mieszkańców państwa gminy Poczcie Polskiej S.A. na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2?

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24988@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_9ZyxIuN.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek przez STĘŻYCA (woj. pomorskie)

  Załączniki