'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24989@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez STUDZIENICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@studzienice.pl> o 2020-05-19 21:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-05-26 14:12

 • Odpowiedź dot. wniosku z dnia 27.04.2020 przez STUDZIENICE

  Witam

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. udzielenia informacji publicznej
  na podstawie przesłanego wniosku z dnia 27.04.2020 udzielam odpowiedzi
  na powyższy wniosek.

  Przed 09.05.2020 roku tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r

  Urząd Gminy w Studzienicach nie przekazywał spisu wyborców Poczcie
  Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Bogdan Ryś

  Wójt Gminy Studzienice

  Tel. 604 520 248

  Adres email: wojt@studzienice.pl

 • Gmina Studzienice przez STUDZIENICE

  Gmina Studzienice
  ul.Kaszubska 9
  77-143 Studzienice

  Informuję, iż Gmina Studzienice nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej na organizowane wybory w dniu 9 maja 2020 roku.

  Z poważaniem

  Ryszard Piechowski