Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez USTKA

  Dzień dobry,

  odpowiadając na wniosek o informację publiczną przesłany z adresu mail sprawa-25002@fedrowanie.siecobywatelska.pl w dniu 27 kwietnia 2020 roku

  dot. podania informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach

  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. informuję, że dane nie zostały przekazane.

  Druga część pytania w zakresie cyt. „czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach

  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.„ - informuję, że zamiar przekazania danych

  przed przyjęciem ustawy nie jest informacją publiczną, stąd odpowiedź nie zostanie udzielona.

  z poważaniem,

  Beata Pietrzyk
  Kierownik Referatu Organizacyjnego
  i Spraw Obywatelskich
  Urząd Gminy Ustka
  59 8152 421