Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WEJHEROWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@wejherowo.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WEJHEROWO

  Witam, w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Kancelaria Ogólna, Urząd Miejski w Wejherowie

  tel. (58) 677-70-00

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi, wnosimy o informację czy po 29 kwietnia, a przed 9 maja 2020 roku dane wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25003@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały Zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WEJHEROWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@wejherowo.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_ha4toNq.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek z dnia 11 maja 2020 r przez WEJHEROWO

  Witam,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11 maja 2020 r o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Kancelaria Ogólna,

  Urząd Miejski w Wejherowie

  tel: 58 677 70 00

  Załączniki