Instytucja: 

ŻUKOWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot. udost. danych osobowych przez ŻUKOWO

  W załączeniu odpowiedź dot. udostępnienia danych osobowych Poczcie Polskiej

  Pozdrawiam serdecznie,
  Elżbieta Witt
  Ewidencja Ludności
  Inspektor ds. ewidencji ludności
  Urząd Gminy w Żukowie
  ul. Gdańska 52
  tel.: (58) 685 83 24
  fax.: (58) 685 83 30

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie BIP Żukowo<http://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html> umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
  KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMATION CLAUSE)
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie, więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
  The Data Controller is Gmina Zukowo, with its registered office in Zukowo. You can find more information here: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html

  KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki

  • Batko_-Tołuć__Katarzyna.pdf
 • dot. udostępnienia informacji publicznej przez ŻUKOWO

  W załączeniu przesyłamy odpowiedź dot. udostępnienia danych osobowych Poczcie Polskiej

  Pozdrawiam serdecznie,
  Elżbieta Witt
  Ewidencja Ludności
  Inspektor
  Urząd Gminy w Żukowie
  ul. Gdańska 52
  tel.: (58) 685 83 24
  fax.: (58) 685 83 30

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie BIP Żukowo<http://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html> umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.
  KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMATION CLAUSE)
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie, więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
  The Data Controller is Gmina Zukowo, with its registered office in Zukowo. You can find more information here: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html

  KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki

  • OAG.1431.6.2020.pdf