Instytucja: 

AUGUSTÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Dot. wniosku o informację publiczną przez AUGUSTÓW

  Szanowni Państwo,

  Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w
  Augustowie w załączeniu ponownie przesyła odpowiedź  na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z 27.04.2020 r., która została
  wysłana 29.04.2020 r. Jednocześnie informujemy, iż Burmistrz Miasta
  Augustowa ostatecznie nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. spisu
  wyborców sporządzonego dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Maciąg
  Inspektor
  Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
  Urząd Miejski w Augustowie
  tel.: 87 643 80 51

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Dot. wniosku o informację publiczną
  Data: Wed, 29 Apr 2020 13:16:15 +0200
  Nadawca: Małgorzata Maciąg <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}

  Szanowni Państwo,

  Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w
  Augustowie w załączeniu przesyła odpowiedź  na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z 27.04.2020 r.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Maciąg
  Inspektor
  Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
  Urząd Miejski w Augustowie
  tel.: 87 643 80 51

  Załączniki

  • SA.1431.3.2020.pdf