'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AUGUSTÓW

  Dzień dobry

  U.G.Augustów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o informację
  publiczną z dnia 27.04.2020r.

  W dniu 27.04.2020 o 10:48, sprawa-25009@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  ________________________________________
  Gmina Augustów
  ul.Mazurska 1C
  16-300 Augustów
  NIP: 846-15-95-610
  REGON: 790670929
  tel.(+48 87)643 30 56
  gmina-augustow@gmina-augustow.eu
  www.gmina-augustow.eu
  Numer konta Bankowego:
  PKO Bank Polski SA II Regionalne
  Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr:
  74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
  _________________________________________

  KLAUZULA POUFNOŒCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

  Ta wiadomoœć pocztowa i wszelkie załšczone do niej pliki
  sš poufne i podlegajš ochronie prawnej. Jeœli nie jesteœ
  jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
  sš œciœle zabronione. Jeœli otrzymał Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally
  privileged. If you are not the intended recipient,
  please notify the sender by return email and then
  delete this message from your system. You should not
  copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25009@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_qtw8U3J.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AUGUSTÓW

  dzień dobry

  W załączeniu odpowiedź

  W dniu 18.05.2020 o 20:33, sprawa-25009@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  ________________________________________
  Gmina Augustów
  ul.Mazurska 1C
  16-300 Augustów
  NIP: 846-15-95-610
  REGON: 790670929
  tel.(+48 87)643 30 56
  gmina-augustow@gmina-augustow.eu
  www.gmina-augustow.eu
  Numer konta Bankowego:
  PKO Bank Polski SA II Regionalne
  Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr:
  74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
  _________________________________________

  KLAUZULA POUFNOŒCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

  Ta wiadomoœć pocztowa i wszelkie załšczone do niej pliki
  sš poufne i podlegajš ochronie prawnej. Jeœli nie jesteœ
  jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
  sš œciœle zabronione. Jeœli otrzymał Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally
  privileged. If you are not the intended recipient,
  please notify the sender by return email and then
  delete this message from your system. You should not
  copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki