Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BRAŃSK

  Twoja wiadomość

  Do: um.bransk@bransk.podlaskie.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:48

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:28.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRAŃSK

  Witam,

  Urząd Miasta Brańsk w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o informację
  publiczną dotyczącą przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam

  http://www.umbransk.bip.podlaskie.pl/upload/img/herb.jpg

  Inspektor ds. ewidencji
  ludności i kadr

  Agnieszka Laskowska

  tel. : 85 737 50 05, w. 26

  fax: 85 737 53 63

  kadry@bransk.podlaskie.pl

  Załączniki