'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BIAŁE BŁOTA

  Wiadomość przeczytano 27.04.2020 11:07:38

 • Odpowiedź na wniosek przez BIAŁE BŁOTA

         
  Dzień dobry.
   
  W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek dotyczący spisu wyborców.
   
  Dziękuję i pozdrawiam,
   
  Izabela Wnuczyńska
   
   
   
  Izabela Wnuczyńska
   
  Referat Organizacyjny Inspektor ds. obsługi sekretariatu i Wójta Gminy
   
  tel 52 323-90-90
   
   
   
  URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
   
  ul Szubińska 7
   
  86-005 Białe Błota
   
  www.bialeblota.pl
   
  tel +48 52 323-90-90
   

   Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości.
   Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.
   
   This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited.
   If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.
   
   
   
  Wiadomość wysłana z SOD PROTON
    

  Załączniki