Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DZIADKOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 24.04.2020 r.

  z poważaniem

  Sekretariat Urzędu Gminy Dziadkowice

  Joanna Szabracka

  W dniu 2020-04-27 o 10:48, sprawa-25029@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  Urząd Gminy Dziadkowice

  Dziadkowice 13

  17-306 Dziadkowice

  tel. 85 6565900

  fax. 85 6565904

  email: gmina@dziadkowice.pl

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6
  ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -w celu
  przeprowadzenia korespondencji elektronicznej.

  Klauzula informacyjna
  <http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl/przetwarzanie_danych_osobowych/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-1.html>

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DZIADKOWICE

  W dniu 2020-04-27 o 14:11, UG Dziadkowice pisze:

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez DZIADKOWICE

  W dniu 2020-04-27 o 14:11, UG Dziadkowice pisze:

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25029@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedz na wniosek przez DZIADKOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o informację publiczną z
  dnia 13.05.2020 r.

  Sekretariat Urzędu Gminy Dziadkowice

  Joanna Szabracka

  Załączniki